+90.530.879.12.82 partner@paxdrive.com
+90.530.879.12.82 partner@paxdrive.com

Kullanım Şartları

Paxdrive KULLANIM ŞARTLARI

İşbu Kullanıcı Şartları Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), MYVIP Turizm ve Taşımacılık A.Ş. (bundan böyle “Paxdrive” olarak anılacaktır) tarafından partner.paxdrive.com ya da başka bir alan adı altındaki web sitesinde sunulan (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) hizmetlerden faydalanmak ve Site aracılığıyla güvenli transfer ve seyahat hizmetleri sistemini kullanmak isteyen Partner firma kullanıcısı (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır )  ile Paxdrive arasında elektronik olarak düzenlenmiştir.

Site, transfer hizmeti veren Alt tedarikçi ile kullanıcıların bir araya getirildiği bir platform niteliğindedir. Transfer hizmeti Alt Partner tarafından verilmekte olup, Paxdrive’ın bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüketicinin korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat uyarınca site aracılığıyla kullanıcılara üye işyerleri tarafından verilecek olan transfer hizmetine ait tüm hukuki ve cezai sorumluluk Alt tedarikçi aittir.

REZERVASYON ve GENEL HÜKÜMLER

Kullanım Şartları dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Eğer burada belirtilen Kullanım Şartlarını kabul etmiyorsanız, bu Web Sitesi’ni ve hizmetlerini kullanmayınız. Bu Web Sitesi’ni kullanarak, işbu Kullanım Şartlarının içeriğini peşinen kabul ettiğinizi ve Kullanım Şartlarına bağlı kalacağınızı göstermektesiniz. Paxdrive işbu Site ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler Sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da Siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Yasal olarak sizi bağladıkları için, Kullanım Şartlarını gözden geçirmek amacıyla bu sayfayı belirli aralıklarla ziyaret etmelisiniz. Burada kullanılan haliyle “Üye”, “Siz” ve “Kullanıcı(lar)” terimleri, herhangi bir nedenden dolayı bu Web Sitesi’ne girmiş tüm bireyleri ve/veya kurumları ifade etmektedir. 

Site, transfer hizmeti veren Alt tedarikçi ile kullanıcıların bir araya getirildiği bir platform niteliğindedir. Transfer hizmeti Alt Partner tarafından verilmekte olup, Paxdrive’ın bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüketicinin korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat uyarınca site aracılığıyla kullanıcılara üye işyerleri tarafından verilecek olan transfer hizmetine ait tüm hukuki ve cezai sorumluluk Alt tedarikçi aittir.

Kullanıcı, Siteden sunulan Hizmetlerden yararlanırken ve Sitedeki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, bu Sözleşmede yer alan tüm şartlara, Sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, burada belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince, yetkili bir mahkemenin ya da resmi idari bir makamın kararı ile veya diğer Kullanıcılar ve/veya üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Paxdrive’in Kullanıcıya ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerek hak sahibi diğer kişilere açıklamaya yetkili olacağını; bu sebeple Paxdrive’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat dahil herhangi bir ücret talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Web Sitesi, turizm hizmetlerine ilişkin transfer hizmeti satışlarının gerçekleştirilmesi ve bu alanda çeşitli ek hizmetler, promosyonlar ve benzeri hizmetlerin Kullanıcılara sanal ortamda sunmak üzere işletilmektedir.

Kullanıcı, kendisine gönderilen kullanıcı ve şifre ile Site giriş yaparak Kullanım Şartlarının işleyişini kabul etmiş olur. Kullanıcılar, Web Sitesi’nde sağlanan hizmetlerden kayıt işlemi tamamlanır tamamlanmaz veya kayıt işlemi yapmaksızın siteden ürün satın alınması halinde sistem tarafından açılan üyelik durumu başladığı andan itibaren faydalanabilirler. Üyelik esnasında Kullanıcılardan ad, Soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası ile Kullanıcıların kimliğinin tanımlanabileceği diğer bilgiler talep edilebilecektir. Kullanıcılar bu bilgilerin 3. kişiler ile yapılan işlemler için gerekli bilgiler olduğunu bilmektedir ve bu bilgiler rızalarına dayanarak kayda alınmaktadır. Bunun yanı sıra bazı alanlarda genel demografik ve istatistiki bilgiler de toplanabilecektir Paxdrive  Kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin kontrol edilmediğini, bu nedenle bu bilgilerin doğruluğu veya güvenilirliğini garanti etmediğini beyan eder.

Kullanıcılar üyelik bilgilerini Web Sitesi’ne girerek kendilerine gönderilen şifre  değiştirebilmekte ve tanımlamaktadırlar.

Kullanıcıların şifrelerinin güvenliğini sağlama yükümlülüğü münhasıran kendilerine aittir. Paxdrive, Kullanıcıların şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulmayacağını beyan etmektedir. Kullanıcılar şifrelerinin güvenlik açısından riskli durumlar arz etmesi halinde şifresini değiştireceğini, herhangi bir yetkisiz kullanım hakkında bilgi sahibi olur ise Paxdrive derhal haber vermeyi kabul etmişlerdir.

Paxdrive, Kullanıcılar arasında Site üzerinden gerçekleşen ve Sitenin işleyişine ve/veya Sözleşme ve/veya Sitenin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Paxdrive tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcıyı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcının Site kullanımına, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya sürekli olarak, son verebilir.

Kullanıcılar, toplanılan iletişim bilgilerinin (GSM numarası, e-posta adresi vs.) Paxdrive tarafından, Paxdrive’ın sağlayacağı diğer ürünler veya hizmetler hakkında bilgilendirilmek ya da Web Sitesindeki güncellemelerin bildirilmesi amacıyla kullanılabileceğini kabul ederler. Kullanıcılar, ayrıca iletişim bilgilerine, Web Sitesi’nden, potansiyel işverenlerden ya da üçüncü kişilerden ücretsiz bültenlerinin, hatırlatma bilgilerinin ya da mesajların gönderilebileceğini bağlantılı bu kişilere ilgili bilgilerin ifşa edilebileceğini kabul ederler.

Kullanıcılar, Paxdrive ve Alt Partnerler hukuken bağımsız ve ayrı gerçek/tüzel kişiler olup, Paxdrive transfer hizmetinin sağlayıcısı, uygulayıcısı ve/veya Üye İşyerinin acentesi, bayii, vekili veya temsilcisi değildir.

Kullanıcılar istedikleri zaman üyeliklerini yazılı olarak bildirmek kaydı ile iptal edebilirler. Ancak üyelik iptalinden önce sunulan hizmetlerden dolayı Paxdrive nezdinde doğan haklar saklıdır.

FİKRİ HAKLAR

Söz konusu Web Sitesi sadece giriş bilgisi olan kullanıcılara açık, aleni bir sitedir. Site‘de mevcut bulunan bilgiler, görseller ve içerikler Paxdrive’ın daha önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, kullandırılamaz, değiştirilemez ve ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Tüm Web Sitesi içeriğine (metin, veri, grafik, görüntü, logolar, düğme simgeleri, veri tabanı, tasarım, yazılım ve sair diğer Web Site içeriğine ilişkin unsurlar) ilişkin fikri ve sınai haklar Paxdrive’in mülkiyetindedir. Web Sitesi’nde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır.

Web Sitesi içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz), bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelecektir.

Kullanıcılar işbu Web Sitesi’ni, diğer şahısların fikri mülkiyet haklarını ya da üçüncü şahısların kişisel haklarını ihlal edecek bir biçimde kullanmamayı ve Site ‘de müstehcen, ahlaka aykırı, politik, görüş yansıtan veya tehditkâr unsurları yayınlamamayı, saklamamayı taahhüt eder. Diğer şahısların fikri mülkiyet hakları ile sair haklarının ihlal edildiğinin tespiti yahut bu konuyla ilgili bir şikâyet alınması durumunda herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın ilgili Kullanıcıların erişimleri bloke edilecek yahut üyelikleri iptal edilebilecektir.

Kullanıcılar Siteyi kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, hâlihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve Paxdrive’ın Site’ye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı‘ya aittir. Paxdrive’ın bu sorumluluk nedeni ile uğrayacağı her türlü zararı Kullanıcı‘ya fer‘ileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır.
Paxdrive , Kullanıcıların Site üzerinden aktardıkları bilgilerin üçüncü şahısların ellerine geçmesini önlemek için veri transferini mevcut güvenli yöntem olan SSL güvenlik yöntemini kullanarak gerçekleştirmektedir.

İÇERİK KULLANIMI

Web Sitesi’nde sunulan içerik kurumsal kullanım içindir. Kendi iletişimlerinizden ve onların ilanından bir kullanıcı olarak siz sorumlusunuz. Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin ve resimlerin her hakkı saklıdır. Ticari veya sair amaçlarla izinsiz kullanılamaz. Paxdrive’ın yazılı onayı olmaksızın Site’ ye link vermek, Site ‘de yayınlanan herhangi bir öğeyi başka bir mecra ya da internet sitesinde yayınlamak kesinlikle yasaktır. Ayrıca Paxdrive haberi ve yazılı onayı olmaksızın başka bir internet sitesinde paxdrive.com sitesine link vermek kesinlikle yasaktır.

Paxdrive, Web Sitesi ile ilgili her türlü bağlantı kopukluğu yahut iletişim aksaklıkları nedeni ile doğmuş ve/veya doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz.

SİTE’NİN İŞLEYİŞİ VE HİZMETLERİN SUNULMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

Paxdrive Site üzerinde yer alan Kullanıcı bilgilerinin içeriğinden sorumlu tutulamaz.

Hizmet Sağlayıcı firmalar ve Kullanıcılar arasında doğabilecek uyuşmazlıklardan, zararlardan ve/veya taleplerden Paxdrive sorumlu tutulamaz.

Paxdrive’ın Web Sitesi üzerinde sponsorluk ve sair tanıtımlar ile gelir elde etme hakkı saklıdır.

Web Sitesi’nde sunulan tüm hizmetlerin içerikleri, tur programları, ulaşım araçları, otel konseptleri ve bilgileri, promosyon, fiyat ve kontenjan durumları mevcuttur. Sunulan tüm bu hizmetler için Kullanıcı kendi iradesi ile rezervasyon yapar. Paxdrive, işbirliği yapılan tedarikçi ve / veya aracı kurumlardan alınarak Web Sitesi üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterir ancak alınan veya talep edilen hizmetin belirtilen nitelik ve yer müsaitliliğini göstermemesinden dolayı Paxdrive sorumlu tutulamaz.

Web Sitesi’nin bir kısmı işbirliği yapılan tedarikçi ve/veya aracı kurumlar tarafından ve o kurumların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı Paxdrive’dan bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir,Paxdrive bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır.

Kullanıcılar,

  • Web Sitesi’ndeki hizmetleri, Paxdrive veya herhangi bir müşterisine zarar verecek şekilde kullanamaz.
  • Web Sitesi’ndeki hizmetlerin herhangi bir kısmını, istenmeyen toplu ticari iletilere ya da istenmeyen posta bağlantı verilerine bir hedef olarak kullanamaz.
  • Web Sitesi’ndeki hizmetlere erişmek ve/veya hizmetleri kullanmak için herhangi bir otomatik işlem veya hizmet kullanamaz (BOT, “spider”, Paxdrive.com tarafından depolanan bilginin düzenli aralıklara önbelleğe alınması veya “meta arama” gibi).
  • Web Sitesi’ndeki hizmetleri değiştirmek veya yeniden yönlendirmek ya da değiştirmeye veya yeniden yönlendirmeye çalışmak için yetkisiz herhangi bir yöntem kullanamaz.
  • Web Sitesi’ndeki hizmetlere (veya hizmetlere bağlı ağlara) zarar veremez, devre dışı bırakamaz, aşırı yükleyemez veya bozamaz ya da herhangi birinin hizmetleri kullanmasına ve bu hizmetlerden yararlanmasına müdahale edemez, hizmetleri veya herhangi bir kısmını tekrar satamaz ya da tekrar dağıtamaz.

Paxdrive transfer hizmeti için  Partner ile Alt Tedarikçi arasında aracı konumdadır. Paxdrive işbirliği yaptığı kuruluşların tur programında belirtilen zaman ve vasıfta hizmet sunması için gerekli özeni gösterir. Ancak oluşabilecek aksaklıklardan dolayı sorumlu tutulamaz.

Web Sitesi üzerinden yapılan her türlü hizmet işlemlerinde tedarikçi ve/veya aracı kurumların rezervasyon kuralları kabul edilmiş sayılır. Rezervasyonlar ile İptal ve değişiklik şartları Transfer Araç Listeleme anında gösterilmekte olup bu süreden daha kısa zamanda yapılan veya yapılmak istenen iptal veya değişiklik sonucu oluşan no-show veya diğer bedellerden sorumlu olmayıp oluşan tutar Partner fatura edilecektir.

Paxdrive verdiği hizmetlerde siyasi olay, grev, asgari yolcu sayısı, devletlerarası ilişkilerde değişiklik, halk hareketleri, hava şartları, doğal afet ve teknik sorunlar gibi iradesi dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek aksaklıkların ilgili kuruluşlarca giderilmesi için gerekli çabayı gösterir, ancak buna rağmen giderilemeyen aksaklıklardan dolayı sorumlu tutulamaz.

Web Sitesi’nde yer alan fiyatlar her türlü vergi dahil olarak gösterilmiş fiyatlardır. Ödeme koşulları ise her hizmete ilişkin Paxdrive ile Partner arasında yapılan Kurumsal sözleşme belirtildiği şekliyle geçerlidir ve faturalandırma satış yapılan para birimi üzerinden yapılacaktır.

Paxdrive, kaynağı ve nedeni ne olursa olsun, ulaşım araçları, alınış ve bırakılış noktalarında oluşabilecek arıza, kaza, kayıplardan ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek hasar, zarar, ek masraf ve yükümlülüklerden münferiden ve/veya ulaşım ve konaklama kuruluşlarıyla müştereken sorumlu tutulamaz.

SAİR HUSUSLAR

Paxdrive tarafından Partner ve misafirine, hizmete ilişkin rezervasyon detayları müşteri destek veya “yardım” alanında belirtilen şekilde bildirim yapabilirsiniz.

Size Paxdrive tarafından iletilen e-posta ve/ya SMS yoluyla gönderilen bildirimlerin, e-postanın iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır. Hizmetlere erişebildiğiniz veya hizmetleri kullandığınız sürece, bu gibi bildirimleri almak için gerekli yazılım ve donanımınız bulunması gerekmektedir. Elektronik ortamda herhangi bir bildirim almaya onay vermiyorsanız, hizmeti kullanmayı durdurmalısınız.

Belirli bir hizmetle bağlantılı olarak yayımladığımız materyallerde müşteri desteğinin sunulduğu belirtilmediği sürece, bu hizmet için müşteri desteği sunulmamaktadır.

Paxdrive’ın hizmetlere ve işbu Kullanım Şartlarına ilişkin sorumluluğu, yasaların izin verdiği ölçüde, toplamda Kullanıcının toplam rezervasyon tutarı ile sınırlı olacaktır.

Ancak ne biz ne de siteyi ve içeriğini yaratmak, desteklemek, lanse etmek veya başka bir şekilde kullanıma sunmakla iştigal eden sorumlularımız, yöneticilerimiz, çalışanlarımız, temsilcilerimiz, bağlı kuruluşlarımız, iştirakimiz olan şirketler, dağıtıcılarımız, iştirak (dağıtım) ortaklarımız, lisans sahiplerimiz, aracılarımızdan herhangi biri, yasaların izin verdiği ölçüde; a) herhangi bir cezai, özel, vasıtalı veya dolaylı kayıp veya zararlar, herhangi bir üretim kaybı, kar kaybı, sözleşme kaybı, iyi niyet ve itibar kaybı veya bunlara zarar gelmesi, tazminat hakkının kaybı b) Site’nin kullanımı, kullanılamaması veya gecikmesi neticesinde, bundan kaynaklanan veya bununla ilgili olarak karşılaşılan veya maruz kalınan (doğrudan, vasıtalı veya dolaylı veya cezai) zararlar, kayıplar veya maliyetler veya c) her türlü (kısmi) iptal, çifte rezervasyon gibi ilgili otel ve sair hizmet sağlayıcısının kendisine, çalışanlarına, yöneticilerine, görevlilerine, aracılarına, temsilcilerine veya iştiraki şirketlere atfedilebilecek fiiller, d) doğal afetler, grev, lokavt ve sair mücbir sebepler ya da ihtiyarımızda olmayan herhangi başka bir olay ve e) her türlü (kişisel) yaralanma, ölüm, mülki zarardan sorumlu olmayacaktır.

Kullanım Şartlarında yazılı olmayan hususlardan 1618S,. 4077SY., 4288SY., 2634SY., IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık kanunu, BK., TTK., Türkiye’nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile uluslararası kabul gören Frankfurter Tabelle’nin Türkiye’deki tatbik bulan TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.

İşbu Kullanım Şartlarının herhangi bir hükmünün geçerliğini veya bağlayıcılığını yitirmesi, geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

Kullanıcı, işbu Kullanım Şartlarının tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisi ile ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcılara ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için gizlilik prensipleri bölümünü incelemenizi rica ederiz.

Kullanıcı, üyelikten doğan hak ve yükümlülüklerini Paxdrive’in yazılı izni olmaksızın devir ve temlik edemez.

İşbu Kullanım Koşullarının (varsa) farklı dillere tercümesi tamamen yardım amaçlı olup, taraflar arasında bağlayıcı olan metin her daim Türkçe versiyon olacaktır.

İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabi olup, taraflar arasında işbu Sözleşme‘den doğacak ihtilaflarda ve her türlü hukuki işlemde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 Kişisel verilerimin, Paxdrive, grup şirketleri ve bunların iş ortakları arasında, tarafımca aksi belirtilene kadar işlenmesine izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Web Sitesi’ni kullanarak gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.

Kullanım Şartları Kullanıcı tarafından okunarak kabul edilmiştir.