+90.530.879.12.82 partner@paxdrive.com
+90.530.879.12.82 partner@paxdrive.com

Gizlilik ve Güvenlik Politikası

İşbu sözleşmede kullanılan kavram ve kısaltmaların açıklamaları aşağıda verilmiştir.

ŞİRKET                 : MYVIP TURIZM VE SEYAHAT ANONİM ŞİRKETİ

Web Site             : www.paxdrive.com

Ziyaretçi             : Siteyi kişisel iletişim bilgilerini giriş yapmadan okuyarak bilgi amaçlı ziyaret eden, kullanan şahıs veya şahıslar.

Üye/Müşteri      : Siteyi kullanmak için gereken asgari bilgileri girerek geçerli bir e-mail adresini ve bir şifreyi kullanan, Siteye bu yolla giriş yapan ve bunun için kişisel ve/veya kurumsal müşteri bilgilerini, hizmet detaylarını kendi rızasıyla veren kişi ya da kurumlar.

Kullanıcı              : Siteyi kullanan tüm ziyaretçi, üye ve müşterilerin genel tanımıdır.

Bu Site, münhasıran ŞİRKET’e aittir ve ŞİRKET, kullanıcılarının gizliliklerini ve bilgilerini korumakla sorumludur. Genel olarak bu Gizlilik Sözleşmesi, ŞİRKET tarafından toplanan ve kullanılan tüm ziyaretçi, Üye/müşteri bilgileri için geçerlidir. Bu Gizlilik Sözleşmesi, ŞİRKET tarafından bu sitede toplanan bilgi ve veri türlerini; bunların nasıl kullanılıp korunduğunu ana hatlarıyla açıklamaktadır. ŞİRKET, bu Sözleşmede yer alan kuralların tümü ile eksiksiz bir şekilde yerine getirileceğini teyit etmektedir. Böylelikle, iş burada yer verilen ilkelere bağlı olarak, ŞİRKET tarafından toplanmış olan her türlü bilginin; ŞİRKET’nin ilgili hizmeti sunan bölümündeki ekibince alınan sıkı güvenlik ve gizlilik önlemleri ile saklanması hususunda azami özen gösterilmektedir. Ancak bu sorumluluk, internet ortamının gerektirdiği koşullar içerisinde sağlanan en üst düzey gizliliği içermekte olup, bununla sınırlıdır. Web Site, ŞİRKET’nin ortaklık, bağlı kuruluş veya temsilcilerine ait sitelere ve gizlilik konusunda yeterince duyarlı olduğunu gösterebilen ve standartlara uygun olan diğer sitelere bağlantılar içerebilmektedir. Ancak ilgili sitelerin içeriği ya da gizlilik uygulamalarından ŞİRKET sorumlu tutulamaz.

ŞİRKET , kullanıcılarının bilgilerinin gizliliğine ve güvenliğine saygı göstermekte ve bu itibarla gerekli tüm tedbirleri almak için elinden gelen gayreti gösterecektir. İşbu Gizlilik ve Güvenlik Şartları, ŞİRKET ile yaptığınız alışverişlerde sizin ve/ya Üye/Müşteri ile ilgili vermiş olduğunuz kişisel bilgilerin güvenlik ve gizliliğine ilişkin politikaları ve uygulamaları açıklamaktadır. Site adresini kullanarak, gizliliğe ilişkin yükümlülüklere ve uygulamalara sadık kalacağınızı peşinen beyan ve taahhüt etmektesiniz. ŞİRKET , kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Ayrıca, ŞİRKET’e sunmuş olduğunuz kişisel bilgilerinizin işbu Gizlilik ve Güvenlik Şartlarında belirtilen şekilde ŞİRKET, tedarikçiler ve/veya aracı kurumlar tarafından toplanması ve kullanılmasını kabul etmiş bulunmaktasınız. 

Gizlilik Şartları Web Sitesi’nin tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.

Aşağıdaki amaçlar için, hakkınızdaki bilgilere, hesabınızın ve/veya iletişimlerinizin içeriği hakkındaki bilgilere erişebilir veya bunları açıklayabiliriz:

  • Yasalara veya bize tebliğ edilen yasal işlemlere uyma,
  • Yasalara aykırı faaliyetlere katılmak veya yardımcı olmak için bu hizmeti kullanmak da dâhil Kullanıcı Koşulları ile Nihai Satış Sözleşmesi’nin olası ihlallerini araştırma veya teyit etme,
  • ŞİRKET çalışanlarını, müşterilerini veya kamunun haklarını, mülkünü veya güvenliğini koruma.

Yukarıda belirtilen amaçlarla teknolojiye veya başka yollara başvurabiliriz. Bu yollar arasında, örneğin istenmeyen e-postaları engellemek amacıyla filtreleme yapmak veya güvenliği artırmak da bulunur. Bu yollar hizmet kullanımınızı engelleyebilir veya kesintiye uğratabilir.

Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres, uçuş numarası, konaklama yapılan tesis gibi bilgileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayıp, istemiş olduğunuz ürün ya da hizmetimize göre değişebilen bir takım kişisel bilgilerinizi vermeniz zorunludur. Ayrıca, hizmetlerden herhangi birini satın aldığınızda verdiğiniz bilgiler tam ve doğru olduğundan sorumlusunuz. Bilgilerinizi tam ve doğru vermemenizden kaynaklanabilecek, web sitesi kullanımının ve/veya hizmetlerin aksaması durumundan ŞİRKET hiçbir biçimde sorumlu değildir.

Üyelik bilgilerinizin her zaman gizli tutulması gereklidir; 3. kişilerin sizin kullanıcı adı ve/veya şifre bilgilerinize ulaşmasından dolayı ŞİRKET’nin hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu bilgileri gizli tutmamanızdan kaynaklanan her türlü sorumluluk şahsınıza ait olup, ŞİRKET her ne nam adı altında olursa olsun, herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

Bu bilgiler; kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması, rezervasyon, transfer ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bazı istatistiklerin yapılması amacı ile kullanılacaktır ve iletme esnasında şifrelenerek SSL teknolojisi ile korunacaktır. SSL’den faydalanabilmek için tarayıcınızın SSL’i destekliyor olması ve SSL seçeneğinizin aktif hale getirilmiş olması gerekmektedir. Veri, elimize ulaştıktan sonra da bizim için her zaman esas olan sıkı güvenlik ve gizlilik standartlarında korunmaktadır. Girmiş olduğunuz veriler, işlemleriniz ve hukuki gereklilikler süresince tarafımızca saklanmaktadır.

Aşağıdaki maddelere yönelik amaçlarla tarafımızca toplanmış olan tüm bilgiler güvenli bir ortamda saklanmaktadır:

  • Rezervasyon ve satışınızın işleme konulması ve hesabınızın yönetilmesi;
  • İşlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve tarafınızla olan bağlantımızın devamını sağlayabilmek için bağlantı listelerinin oluşturulması;
  • Site kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi ve
  • Kimlik, doğrulama ve kayıt oluşturulması.

Web Sitesi’ni kullanarak site aracılığı ile edinilebilen kişisel bilgilerinizi web sitesi ve ona bağlı kurumların, ortak ve acentelerin sağlamış olduğu diğer ürünler veya hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek ya da şu anki ürünlerimiz, hizmetlerimizin satışı ve kampanya duyurularımızı iletmek amacıyla kullanabiliriz.

Kişisel bilgileriniz tarafımızca saklanmakta, kredi kartı bilgileriniz ise kayıtlarımızda tutulmamakta ve kesinlikle 3. kişilerle paylaşılmamaktadır.

IP adresinizi sunucularımızdaki sorunların giderilmesi ve internet sitemizi yönetmek için kullanacağız. IP adresiniz, sizi, yaptığınız alışverişleri ve açık demografik bilgilerinizin toplanması için kullanılacaktır. Tarafımızca tutulmakta olan verilere ulaşılması veya bilgilerin değiştirilmesi güncelleme sayfaları aracılığı ile yapılabilmektedir.

ŞİRKET, kendi web sitesi yoluyla sizden gizli veya sizin mülkiyetinizde bulunan bilgileri almak istememektedir. Lütfen, ŞİRKET’e gönderilen kişisel verileriniz dışındaki tüm bilgi veya malzemelerin ŞİRKET tarafından gizli OLMAYAN bilgi olarak değerlendirileceğini dikkate alın. ŞİRKET’e herhangi bir bilgi veya malzeme göndererek, ŞİRKET’e bu malzemeleri ve bilgileri kopyalaması, çoğaltması, yayınlaması, yüklemesi, postalaması, aktarması, dağıtması, kamuya açık görüntülemesi, gerçekleştirmesi, değiştirmesi, bunlardan türetilen işler hazırlaması ve diğer herhangi bir şekilde kullanması için sınırsız ve geri alınamaz bir lisans vermiş olursunuz. Ayrıca, ŞİRKET herhangi bir amaçla gönderdiğiniz tüm fikirleri, kavramları, know-how veya teknik bilgileri ŞİRKET serbestçe kullanabileceğini de kabul edersiniz.

Ancak,
(a) ŞİRKET, sizden adınızı kullanma iznini almadığı sürece veya,
(b) ŞİRKET, bu sitenin belirli bir bölümüne gönderdiğiniz malzemeler veya diğer bilgilerin, adınızla birlikte, yayınlanacağını veya diğer bir şekilde kullanılacağını size önceden bildirmediği sürece veya,
(c) ŞİRKET’nin bu şekilde davranması yasalarca zorunlu olmadığı sürece, ŞİRKET sizin adınızı yayınlamayacak ŞİRKET malzeme veya bilgi göndermiş olduğunuzu kamuya açıklamayacaktır. Ürün ve hizmet alabilmek amacıyla ŞİRKET gönderdiğiniz tanımlayıcı kişisel bilgiler, işbu gizlilik bildirimine uygun olarak işlenecektir.

Hizmet ve ürünümüzün iyileştirilmesi amacıyla kişisel olarak tanımlanamayan veriler (örneğin IP adresi, tarayıcı tipi, İnternet Servis Sağlayıcısı (ISS) ve (hizmetimizi mobil bir araçla kullanan kullanıcılarımız için geçerli olmak üzere) Tekil Cihaz Numarası, İşletim Sistemi ve Enlem/Boylam) (Non-PII) toplamak, tarama davranışlarını takip etmek, belirli veya kişiye özel fırsat ve ilanlar ve internet site(leri)mize yapılan ziyaretler ile bunların kullanımını gözleyip kaydetmek için (geçici ve daimi) çerezler, üçüncü taraflardan yetkilendirilmiş çerezler, web işaretçileri ve/veya diğer teknolojiler kullanabiliriz. İnternet sitemizin nasıl kullanıldığını anlamak, piyasa analizleri yapmak ve kalite iyileştirmek amacıyla, toplam işlem sayısı, görüntülenen web sayfaları, referans/çıkış sayfaları, platform tipi, tarih/saat bilgisi ve belirli bir sayfadaki fare tıklarının sayısı ve yeri, fare hareketleri, kaydırma aktiviteleri gibi ayrıntıları ve internet sitemizi dolaşır ve ondan yararlanırken kullandığınız arama terimleri gibi çeşitli veri ve bilgileri anonim bazda toplayabilir, kaydedebilir, işleyebilir ve kullanabiliriz. Ayrıca davranışsal hedefleme, sahtekârlık ve suiistimal durumları ile adli soruşturmalar için de kişisel olmayan tanıtım bilgilerinizi de (Non-PII) kaydedebiliriz. Piyasa analizi ve kalite iyileştirme çalışmaları için veya belirli sayfalardaki ziyaretçi faaliyetlerinin ayrıntılarını takip etmek amacıyla zaman zaman üçüncü tarafların (“Servis Sağlayıcılar”) hizmetlerine başvurabiliriz. Bu Servis Sağlayıcılar veri ve diğer bilgiler ile istatistikleri toplar, kullanır, izler ve bunlar hakkında raporlar hazırlayıp internet sitemizdeki çevrim içi faaliyetlerinizi tahlil ederler. İnternet sitemizi kullanımınız hakkındaki bilgi (veri ve size ait olan Non-PII) Servis Sağlayıcıların sunucularına iletilip burada muhafaza edilebilir. Ayrıca Servis Sağlayıcılar toplanan bilgileri kanunen gerektiği takdirde veya üçüncü tarafların bilgiyi Servis Sağlayıcı adına işlemesinin söz konusu olduğu durumlarda üçüncü taraflara iletebilir. Servis Sağlayıcılarımız, herhangi bir kişisel olarak tanımlanabilen bilgi (“PII”) toplayamaz. IP adresiniz, tarayıcınızın tipiniz, İnternet Servis Sağlayıcınız, Tekil Cihaz Numaranız, İşletim Sisteminiz ve Enlem/Boylamınız PII kapsamında değildir.

Çerezler bilgisayarınızın sabit diskinde geçici veya daimi olarak depolanan metin dosyalarıdır. Çerezler kimlik doğrulamak, oturum izlemek (durum bakımı) ve internet sitemizin kullanıcılarının siteyle ilgili tercihleri veya elektronik alışveriş sepetlerinin içeriği gibi belirli bazı bilgileri muhafaza etmek için kullanılır. Çerezler bu paragrafta belirtildiği gibi bilgisayarınıza güvenilir üçüncü taraf reklam kurumlar tarafından da yerleştirilebilir. Bu çerezler tarafından toparlanan veriler tamamen anonimdir. Dilerseniz bilgisayarınızın sabit diskinde halihazırda bulunan bütün çerezleri “çerez/cookie” sözcüğünü içeren bütün dosyaları aratıp sonra da bunları silmek suretiyle bilgisayarınızı bütün bu çerezlerden arındırabilir ve gelecek dönemde tarayıcınızın seçeneklerini (muhtemel) çerezleri engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz; ancak bunu yaptığınız takdirde internet sitemizin tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi lütfen dikkate alınız. Web işaretçileri ise herhangi bir web sayfası veya e-postadaki grafik imge isteğini temsil eden küçük yazılım kodu dizilerinden ibarettir. Web işaretçisiyle ilişkilendirilmiş görülebilir bir grafik imge olabilir ya da olmayabilir ve genellikle imge bir web sitesinin veya e-postanın arka planıyla geçişecek şekilde tasarlanmıştır. Web işaretçileri site trafik raporlaması, tekil ziyaretçi sayıları, reklam denetimi ve raporlaması ve kişiselleştirme dahil pek çok amaçla kullanılabilir. Web işaretçilerimiz yalnızca anonim veriler toplar.

ŞİRKET, kişisel bilgilerinizi elinde olmayan sebepler nedeni ile kaybetmekten ve yetkisiz kişilerin erişiminden, kullanımından, bu kişilerin bilgiler üzerinde değişiklik yapmasından veya bu kişilerin açıklamasından korumak için tasarlanmış uygun teknik ve organizasyonel tedbirleri uygulamaya koymuştur. Ancak ŞİRKET, yetkisi olmayan üçüncü kişilerin web sitesinin almış olduğu teknik önlemleri aşamayacağı ve Kullanıcı bilgilerinin uygun olmayan amaçlar doğrultusunda kullanılmayacağını taahhüt etmemektedir. ŞİRKET tarafından gizli bilgi sayılmayan ve işbu Gizlilik Şartları ile tesis edilen gizlilik ilkesi kapsamı haricinde tutulan haller şunlardır:

  • İşbu Web Sitesi’ne kayıttan evvel ŞİRKET tarafından bilinen ve web sitesinin Kullanıcılardan edinmediği veya öğrenmediği bilgiler,
  • Açıklandığı esnada kamuya mal olmuş bilgiler,
  • Yürürlükte olan kanun, ilgili mevzuat, sair yasal düzenlemeler, mahkeme kararı ve/veya idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.


ŞİRKET işbu Gizlilik ve Güvenlik Şartlarını güncellemek suretiyle her an değiştirebileceğinden; Kullanıcıların güncel şartları kontrol etmek için bu sayfayı belli aralıklarla ziyaret etmesi gerekmektedir.

Kişisel verilerimin ŞİRKET, grup kurumların ve bunların iş ortakları arasında, tarafımca aksi belirtilene kadar işlenmesine izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşbu Gizlilik Şartları, Kullanım Şartları ile birlikte bir bütündür, birlikte yorumlanmalıdır.
Web Sitesi’ni kullanarak gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.


ŞİRKET Erişim Bilgileri:

Adres     : Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu Sk. Nef 12 B Blok No:3 B İç Kapı No:96 Zeytinburnu / Istanbul

Telefon : 08502551295

Gizlilik ve Güvenlik Sözleşmesi güncelleme tarihi 10.05.2019